Divisional Level

S.No. Designation

Name

Code Office Mobile No.

E-mail

1 Joint Director Saharanpur Shri Rajesh Prasad 0132 2661594 9452784219 hetc.sre@gmail.com
2 Deputy Director Horticulture, Saharanpur Dr. Dharmapal Yadav 0132 2662876 09927453087 ddhsaharanpur@gmail.com
3 Deputy Director Horticulture, Agra Shri Kaushal Kumar Neeraj 0562 2330396 9412463510 ddh.agr2101@gmail.com
4 Superintendent, State Udyan, Agra Shri Mukesh Kumar 0562 2331495 9410854489 sgg.agra@gmail.com
5 Principal, Agra Shri A.N.Tripathi 0562 2526095 09897062224 fstc.agr@gmail.com
6 Deputy Director Horticulture, Aligarh Shri N K Shahniya 0571 2707444 07599055736 ddhaligarh@gmail.com
7 Deputy Director Horticulture, Prayagraj
Dr. Vineet Kumar
0532 2502747 9795971212 ddhallahabad@gmail.com
8 Chief Horticulture Specialist, Prayagraj Shri Krishna Mohan Chaudhary 0532 2618089 8604800161 chiefhortald@gmail.com
9 Superintendent, Prayagraj Mrs Seema Singh Rana     9793141882 sggallahabad@gmail.com
10 Principal, Prayagraj Mrs Pratima Dua 0532 2440070 9005047474 principalfstc@gmail.com
11 Deputy Director Horticulture, Azamgarh Shri Vijay Chand 05462 247157 9456085332 ddhaza157@gmail.com
12 Food Processing Officer, Azamgarh     fpo.azamgarh@gmail.com
13 Deputy Director Horticulture, Bareilly Shri Manohar Singh 0581 2301102 9452088173 ddhbly@gmail.com
14 Principal, Bareilly Mrs. Krishna Lohani 0581 2310649 9412134721 principalbly@gmail.com
15 Deputy Director Horticulture, Ayodhya Shri Wahid Ali 05278 222461 9415169201 ddhfaizabad@gmail.com
16 Superintendent of State Parks, Ayodhya Mr. Bhushan Prasad Singh 5278 223170 9415470322 s.g.g.fzd123@gmail.com
17 Principal, Ayodhya Shri Praveen Kumar     9456261833 fstc.fai@gmail.com
18 Deputy Director Horticulture,Devipatan Shri Anish Kumar Srivastava     9415458175 ddhdevipatan@gmail.com
19 Food Processing Officer, Gonda Shri Dayanand Chaudhary     9795159461 fpo.gond@gmail.com
20 Deputy Director, Gorakhpur Dr. D. K. Verma 0551 2201974 9415884903 ddh.gor@gmail.com
21 Superintendent, State Udyan, Gorakhpur Shri Baljit Singh 0551 2200937 9412629390 sgg.gor@rediffmail.com
22 Principal, Gorakhpur Shri Pawan kumar 0551 2200167 9919746844 fstc.gor@gmail.com
23 Joint Director, Basti Dr. R.K. Tomar 05542 246843 9415520162 jd.hetc@gmail.com
24 Deputy Director Horticulture, Basti Dr. Jai Bhagwan Fax 245881 9410443195 ddh.basticity@gmail.com
25 Food Processing Officer, Basti        
26 Citrus Expert, Jhansi Dr. Rajeev Kumar Verma 0510 2735180 9451978597 shriya.hetc@gmail.com
27 Deputy Director Horticulture, Jhansi Shri Bhairam Singh 0510 2352115 9452598881 ddh.jha@gmail.com
28 Superintendent, Jhansi Shri Bhairam Singh     9452598881 sgg.jha@gmail.com
29 Principal, Jhansi 0510 2447819   fstc.jha@gmail.com
30 Deputy Director Horticulture, Chitrakoot Dham Shri Bhairam Singh 05192 228241 9452598881 sshivendra632@gmail.com
31 Betel Research Officer, Mahoba Shri Isarar Ahmed Siddiqui     9450270054 paanshodhkendramahoba@gmail.com
32 Food Processing Officer, Banda        
33 Deputy Director Horticulture, Kanpur Shri Ghanshyam Yadav 0512 2536374 9452221750 dydirhorticulture@rediffmail.com
34 P.D.O, Farrukhabad Mr. Aditya Pratap Sanger 05692 235624 pdo.far@rediffmail.com
35 Principal, Kanpur Mrs. Nusrat Banu     9415471786 pincipalfstcknc@gmail.com
36 Deputy Director Horticulture, Lucknow Shri Virendra Yadav 0522 2322069 9452842077 ddh.lucknow@gmail.com
37 Superintendent, State Udyan Lucknow Shri  Mahesh Kumar Srivastava 0522 2450527 9415458175 sgglko@gmail.com
38 Superintendent Raj Bhawan Shri Dhirendra Kumar Mishra     8924058600 superintendentrajbhawan2@gmail.com
39 Potato Development Officer, Aliganj Mrs. Pragya Upadhyaya in-charge     9454334400  pdo.aliganj@gmail.com
40 Fruit Protection Officer Lucknow Dr. S.K. Chauhan     9412358565 fpol1992@gmail.com
41 Scientific tissue culture Shri Virendra Singh     9415751458  
42 Deputy Director Horticulture, Meerut Shri Pankaj Kumar 0121 2643335 9458242729 ddhmrt@gmail.com
43 Potato Development Officer, Meerut Shri Ramveer Singh Rathore     drvineethorti@gmail.com
44 Virologist, Hapur Shri Pankaj Kumar     krishnayadav.bst@gmail.com
45 Principal, Meerut Shri M.P Singh 0121 2575669 9457034724 fstc.mrt@gmail.com
46 Deputy Director Horticulture, Mooradabad Shri Shayam Kumar Gupta 0591 2430780 8535008825 ddh.mor@gmail.com
47 Superintendent of State Parks, Rampur Mr. Radhe Shyam Sharma 0595 2328022 sgg.ramp@gmail.com
48 Principal Mooradabad Shri Anil Kumar      fstc.mor@gmail.com
49 Deputy Director Horticulture, Varanasi Mr. Munna Yadav 0542 2500178 9450191977 ddhvaransai@gmail.com
50 Principal, Varanasi Shri Bhoomeswari Gautam   2500865 9450079718 bgautam2163@gmail.com
51 Deputy Director Horticulture, Mirzapur Shri Pankaj Kumar Shukla 05442 252403 9415130984 ddhmzp9@gmail.com
52 Food Processing Officer,Mirzapur Mrs. Bila Pandey     9415727424 bgautam2163@gmail.com
53 Chief Horticulture Specialist, Mallihabad Dr. Bhanu Prakash Ram 05212 211370 9415673900 chiefhortmld@gmail.com